DASK.NU

Hjem » Datablade til download

Datablade til download

Til skadedyrsbekæmpelse anvender vi en række produkter, som du kan få brug for datablade til i forbindelse med brug eller bortskaffelse af bekæmpelsesmidlerne. Dem kan du finde her.

I databladene kan du læse nærmere om produkternes ingredienser, anvendelse samt vigtig information ang. eksempelvis førstehjælp ved indtagelse eller kontakt.

Er du blevet forgiftet eller har mistanke herom, er der på de enkelte datablade ofte angivet et nødtelefonnummer, findes dette ikke kontaktes egen læge eller Giftlinjen.

Har dit kæledyr været i kontakt med eller indtaget et bekæmpelsesmiddel, kontakt da dyrlægen.

Datablade

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top