Dansk Skadedyrskontrol

Hjem » Skadedyr » Insekter » Borebiller

Borebiller

borrebille-stor-2

Borebiller nedbryder træværk ved at de selv eller deres larver spiser det. Borebillebekæmpelse er vigtigt at få udført hurtigst muligt, da de skader borebillen og dens larver påfører træværk kan nedbryde træets bæreevne. Udover reduceret bæreevne kan hullerne i træværket gøre det så porøst, at vand og andre insekter kan trænge ind i boligen.

Træspiserende skadedyr lever og vokser sig større af træet, og spiser sig ofte rundt i træet i 2-3 år før det opdages.

Du opdager borebiller (træorm) og lignende skadedyr som husbuk/træbuk ved små bunker af træmel ved dit træværk og/eller de karakteristiske små runde huller. Opdager du disse tegn og er i tvivl om hvorvidt der er tale om en invasion af træspisende skadedyr, så kontakt altid en skadedyrsbekæmper før det er for sent. Du må gerne sende billeder til os, så vi kan rådgive om det videre forløb.

Uanset om du har husbuk, træbuk, træorm eller borebiller i dit træværk bør du få professionel bekæmpelse af problemet hurtigst muligt, for at undgå at problemet spreder sig eller forårsager store skader.

Kontakt Dansk Skadedyrskontrol, hvis du har fundet symptomer på træspisende insekter i dit hjem.

 

Hvad er borebiller?

Borebiller er små brunlige insekter på 3-5 mm, der har sit navn efter deres aktivitet, da deres larver borer huller i træ, som er føde for dem. Borebillernes larver kaldes også træorm. Borebiller lever primært henover sommeren, juni til august. Især i slutningen af juni kan de opleves meget talrige. Hunnen lægger helt op til 60 æg i træværk med den rette fugtighed. Efter 3-4 uger klækker æggene og larverne begynder på den årelange rejse, hvor de gnaver sig rundt i træet.

Selve borebillen har kort levetid og bliver kun et par uger gamle. Billen kan flyve og lægger mellem 20 og 60 æg.

Æggene er små hvide ovaler og udklækker efter tre til fem uger.

Larverne bliver op til 5-6 mm lange i løbet af deres 4-8 år lange liv. Larvens levetid og hvor hurtigt den vokser, afhænger af dens omgivelser: Temperatur, fugtighed og træsort har stor indflydelse på hvor hurtigt træormene kan spise sig gennem træet.

Når larven er blevet stor og mæt forpupper den sig og gennemgår metamorfose til en bille. Denne proces tager typisk to til otte uger, hvorefter billerne kommer frem og parring kan udføres, så den næste generation af træorme kan spise mere fugtigt træ.

 

Udseende

Borebiller er 3-5 mm lange, brunlige med striber af små prikker på ryggen. De har 6 ben og 2 antenner. Vingerne er gennemsigtige.

 

Hvor kommer borebiller fra?

Borebiller kommer med i det træ vi bygger med, hvis ikke træet er varmebehandlet inden brug. Derved kommer de med ind i byggeriet ude fra skoven.

 

Hvor store bliver borebiller?

Borebiller bliver 3-5 mm lange som voksne biller.
En borebillelarve er derfor lille i forhold til den skade den kan forvolde – den tager 2-3 år om at vokse sig stor, afhængig af fugtigheden i træet og temperaturen i omgivelserne. De mest gunstige forhold for borebillen er ca. 22 grader og træsorter som fyr, pil og hassel. De tåler ikke temperaturer under 13 grader og over 30 grader.

 

Bekæmpelse: Hvad gør man ved borebiller?

Ved mindre angreb af borebiller kan man selv behandle mod dem. Ved større angreb tilrådes det altid at kontakte et skadedyrsfirma, som kommer ud og afhjælper problemet.

 

Bekæmp selv borebiller: Forebyggelse er det vigtigste!

Du kan selv lave en forebyggende indsats mod borebillernes skader på din bolig. Ved at holde din bolig sund, undgår du også de små skadedyr:

  1. Luft godt ud, så du sørger for, at fugtigheden i din bolig holdes lav – under 30%
  2. Hold din bolig varm, det sænker fugtigheden og varme er borebillens største fjende
  3. Hold øje med huller i træværket, det afslører borebillelarvernes hærgen
  4. Hold øje med boremel, bank på træværket og se, om der kommer træmel ud

Det er borebillelarver, der ødelægger træværket, og du kan se, om der skulle være larver i træet ved at holde øje med, om der opstår små huller, og om der drysser træmel ud af dem. De bor i træet i årevis, og det er derfor en god idé at være opmærksom på små huller eller boremel, så du kan lave en tidlig indsats.

 

Yderst virksom udryddelse

DASK tilbyder en sprøjtebekæmpelse, som er hurtig og yderst virksom mod netop disse angreb. Det er vigtigt at denne type skadedyr bliver bekæmpet på den helt rigtige måde fra begyndelsen, da de ellers risikerer at overleve. Vi bekæmper typisk over 2 omgange, da det gælder om at mætte træet, så borebillerne ikke kan finde friskt træ at leve i. I større trækonstruktioner kan flere behandlinger være nødvendigt.

Vores midler er effektive mod husbukke, borebiller, træorme og træbuk i alle former for træværk fra trægulve til spær, møbler og karme.

106,25 pr. m2

inkl. moms

pr. behandling

85,- pr. m2

ekskl. moms

pr. behandling

HVORFOR OS

LANDSDÆKKENDE

Hurtig Udførelse

Bekæmpelsesgaranti

Uforpligtende tilbud

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top