DASK.NU

Murbier

Murbien er en af de mange arter af enlige bier, der findes i Danmark. I modsætning til f.eks. honningbien danner murbier ikke organiserede samfund. Murbier optræder dog ofte i kolonier indenfor det samme område og kommer derfor sjældent alene.

Har du murbier i murværket skyldes det oftest at kvaliteten af mørtlen er for lav, eller at mørtlen er blevet nedbrudt over tid, grundet vind, vejr og frostsprængninger. Løs mørtel er for murbien tæt på dens naturlige levesteder i kalk- og lerskranter.

Får murbierne lov til at grave mange gange, gennem flere sæsoner, kan du risikere at murværket beskadiges i sådan en grad at vand trænger ind og forårsager frostspringer eller eksempelvis skorstene styrter sammen. Dette tager mange år og er let at undgå med korrekt bekæmpelse.

Den bedste bekæmpelse af murbier er forebyggende vedligehold af fuger med mørtel af høj kvalitet.

Den næstbedste bekæmpelse, når først murbierne har angrebet, starter med en professionel vurdering af omfanget fra en skadedyrsbekæmper, som kan foreslå en behandlingsplan og give et overslag på omkostninger.

Kontakt DASK for en uforpligtende samtale.

 

Stikker murbier?

Almindeligvis nej. Murbier er normalt ret fredelige og selvom de kan stikke, så er det den skade de kan forårsage på murværk, som gør at de anses som skadedyr.

Angreb af murbier (på murværket)

Et typisk angreb af murbier fremtræder som en serie af helt runde huller i mørtlen. Oftest med flest huller i de vandrette fuger. I sommermånederne vil man kunne se de små murbier sværme omkring hullerne i muren, og sommetider ved aktive angreb kan man finde murbiernes hvide larver eller pupper i gangene.

Et murbiangreb vil typisk ske, hvor mørtelfugerne er svage, enten fordi der er blevet brugt for dårlig mure- eller fugemørtel, eller at fugerne er blevet nedbrudt af vejr og vind.

Foretages der ikke forebyggende vedligeholdelse eller bekæmpelse, kan murbiangreb i værste fald betyde at bygningsdele, f.eks. skorstene, styrter sammen. Indtrængende vand gennem nedbrudte fuger kan medføre frostsprængning af murværk eller indvendige fugtskader.

Vi skal som udgangspunkt passe på vores bier, og i de fleste tilfælde er den reelle skade på murværket ikke alvorlig, men tilstedeværelsen af murbier kan i nogle tilfælde godt skabe problemer, f.eks. hvis huset skal sælges eller forsikres.

murbier huller i væg - skadedyrsbekæmper
Murbi på hvid baggrund

Murbiens udseende og levevis

Murbierne minder om honningbier, men er lidt mindre. De er 7-9 mm lange, gråsorte og med hvidlige ringe omkring bagkroppen. Murbiens naturlige levested er kalk- og lerskrænter, men den kan også bygge rede i fugerne mellem mursten, hvis mørtlen ikke er for hård.

Murbihunner anlægger reder og samler selv føde til sine larver. Man vil i sommermånederne, specielt i solskin, kunne se murbierne være aktive på solvendte, varme murflader. Her graver de cylindriske vandrette gange i kalk, ler eller løs mørtel. Gangene er 10-20 cm lange og ca. på tykkelse med en blyant. Murbierne laver aldrig større huller og holder sig til fugerne – du skal altså ikke være bange for, at de graver sig in i selve murstenen, træværk eller andet. Oplever du huller i andet end fuger, er det højst sandsynligt andre former for skadedyr. Har du brug for hjælp til at finde ud af hvilke, så tag gerne kontakt til DASK.

Gangene som murbien laver, bliver brugt til anlæg for nye celler. De fores med et silkepapiragtigt stof, som bien udskiller fra spytkirtlerne. Den enkelte celle er ca. 1 cm lang og fyldes med en blanding af blomsterstøv og honning. Derefter lægger bien et æg og cellen lukkes. Den næste celle laves i forlængelse af den første. Der kan være op til ca. 8 celler i hver gang. Når ægget bliver til en larve, lever den af oplagret honning og blomsterstøv. Larverne overvintrer i cellen og forpupper sig til det følgende forår. Det er i puppen at selve forvandlingen fra larve til den voksne bi sker, og bien kommer frem i begyndelsen i juli måned.

Hvad gør man ved murbier?

Ved kraftige angreb af murbier skal løs mørtel, murbiceller og larver kradses ud af fugerne. Herefter fuges der med en mørtel, der skal have en styrke svarende til minimum KC 60/40/850. Det bedste tidspunkt er i det tidlige forår, inden bierne bliver aktive, eller fra sidst på sommeren, når biernes flyveaktivitet er stoppet. Hvis bierne er aktive i den periode, hvor mørtlen endnu ikke er fuldt hærdet, kan man risikere, at de graver gange i den nye mørtel. Det tager mindst én måned – afhængig af vejrforhold – førend mørtlen er hærdet tilstrækkeligt. Skal reparationerne foregå i biernes flyvetid, kan bierne bekæmpes ved at pudre murværket med insektpudder.

Udklækkede voksne bier vil ikke kunne grave sig ud gennem afhærdet mørtel. At enkelte larver og pupper ikke fjernes, er derfor uden betydning. Så længe der findes murværk med løs eller dårlig mørtel, skal man være opmærksom på at der er risiko for nye angreb, selvom bierne er bekæmpet på ét område af muren. Hvis murerarbejdet udføres i perioder med risiko for frost, skal anvisninger med hensyn til vinterforanstaltninger følges. I forbindelse med nybyggeri skal der anvendes en mørtel med en styrke svarende til minimum KC 50/50/700.

Ved bekæmpelse af murbier bør murværket jævnligt undersøges, og huller og løs mørtel udkradses og efterfuges med mørtel af en styrke som beskrevet ovenfor.

Bekæmpelse af et angreb af murbier kan ske ved at pudre de angrebne områder med et insektpudder i tørt og stille vejr. Her bør den ramte bygningsdel eller facadeside behandles helt igennem.

Ring til os for nærmere snak om omfanget samt et tilbud på behandlingen.

 

Pris på bekæmpelse af murbier

106,25 kr. pr. m²

inkl. moms

Mindste pris på bekæmepsle af murbier på kr.1480 + moms, i alt kr.1850,- På alt bekæmpelse under 15m2.

85,- kr. pr. m²

ekskl. moms

Mindste pris på bekæmepsle af murbier på kr.1480 + moms, i alt kr.1850,- På alt bekæmpelse under 15m2.

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top