Dansk Skadedyrskontrol

Hjem » Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Alt udført arbejde betragtes som fakturerbart. Faktureringen vil normalt foregå efter hver udførelse, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej.
Ved aftalt behandlingsforløb, faktureres én gang pr. forløb.

DASK.nu er, medmindre der foreligger skriftlig aftale og tilhørende abonnement på tilkaldegaranti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver inden for 24 timer
Enhver aftale om servicebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v., og DASK.nu kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste servicebesøg eller udsættelser.

Ved servicebesøg på hverdage efter kl. 17 og indtil kl. 20 påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 50 %. Ved assistance på hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt i weekender og på helligdage og almindelige fridage påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 100 %.
Priserne er eksklusiv 25% moms, kørsel, miljøafgift og administrationsgebyr, med mindre andet er skrevet.
De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud. DASK.nu forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i DASK.nu’s indkøbspriser, valutakurser, afgifter, interne eller eksterne forhold m.v.

Hvis afbestilling af servicebesøg på samme dag, som aftalen lyder, forbeholder DASK.nu sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr til dækning af forgæves kørsel og/ eller brugt arbejdstid til forberedelse for opgaven.
Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 3 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen.
Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 3 arbejdsdage fra opgavens sluttidspunkt.

Sikringsaftaler er uopsigelige i den aftalte sikringsperiode. DASK.nu kan dog til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer;
Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb
Kunden standser aftalte betalinger
Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i likvidation
Kunden udviser en adfærd, som giver anledning til at formode et problemfyldt behandlingsforløb

DASK.nu yder garanti på udførte opgaver, ved kemisk behandling mod;

Mus og rotter: 7 døgn
Muldvarpe og mosegrise: 14 døgn
Hvepse og gedehamse: 10 døgn
Myrer: 40 døgn
Borebiller: 10 år
Øvrige insekter: 25 døgn

Husmår: Ingen garanti

Garantien bortfalder ved

  1. Utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssigt vedligehold (herunder tænkes på manglende rengøring samt rengøring med uegnede rengøringsmidler, udsættelse for fugt eller for høje eller lave temperaturer).
  2. Fjernelse eller ændring af udstyr som er placeret af DASK.nu i forbindelse med sikringsaftale.
  3. Hvis placeret udstyr ødelægges af kunden.

Ved sprøjtebehandling mod insekter er det alene kundens eget ansvar at vægge, kantlister, paneler, skabe, borde, senge og andre steder, hvor der skal behandles – er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin m.v.
Dette af hensyn til væske, som måtte løbe ned og samle førnævnte smudspartikler i render på ovenstående steder.

DASK.nu kan derfor ikke ansvarliggøres for render og lign. der skyldes skidt, nikotin m.v. på vægge, paneler og fodlister m.v.
Ligeledes kan der ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling hvis ikke kunden har udført afdækning efter behov, eller fjernet indbo som kan blive beskadiget inden behandling.
DASK.nu kan ikke stilles ansvarlig, hvis lugtgener måtte fremkomme ved behandling.
Fjernelse af pulverpræparater samt div afdækning, tilintetgjort bo for hvepse eller lign. skal bortskaffes af kunden selv via almindelig dagrenovation. DASK.nu bistår gerne med råd og vejledning til dette.

Fakturaer fremsendes pr. e-mail.

Betalingsbetingelser:

Som privat førstegangskunde skal der altid betales kontant eller med MobilePay efter endt behandling.

Virksomheder med CVR-nr. har betalingsbetingelser 8 dage netto.

Kunder med serviceaftaler har betalingsbetingelser 8 dage netto.

Betaling med frigørende virkning skal ske via bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på fakturaen.

HVORFOR OS

LANDSDÆKKENDE

Hurtig Udførelse

Bekæmpelsesgaranti

Uforpligtende tilbud

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top