DASK.NU

Hjem » Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Alt udført arbejde betragtes som fakturerbart. Faktureringen vil normalt foregå efter hver udførelse eller ved opgavens opstart, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej.

DASK er, medmindre der foreligger skriftlig aftale og tilhørende abonnement på tilkaldegaranti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver hurtigst muligt.
Enhver aftale om servicebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v., og DASK kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste servicebesøg eller udsættelser.

Ved servicebesøg på hverdage efter kl. 17 og indtil kl. 20 påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 50 %. Ved assistance på hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt i weekender og på helligdage og almindelige fridage påregnes et tillæg til den almindelige timetakst på 100 %.
Priserne er eksklusiv 25% moms, kørsel, miljøafgift og administrationsgebyr, medmindre andet er skrevet.
De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud. DASK forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i DASK indkøbspriser, valutakurser, afgifter, interne eller eksterne forhold m.v.

Hvis et servicebesøg aflyses på samme dag, som aftalen lyder, forbeholder DASK sig retten til at opkræve et afbestillingsgebyr til dækning af forgæves kørsel og/ eller brugt arbejdstid til forberedelse for opgaven.
Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 3 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen.
Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 3 arbejdsdage fra opgavens sluttidspunkt.

Sikringsaftaler er uopsigelige i den aftalte sikringsperiode. DASK kan dog til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer:

 

  1. Utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssigt vedligehold (herunder tænkes på manglende rengøring samt rengøring med uegnede rengøringsmidler, udsættelse for fugt eller for høje eller lave temperaturer).
  2. Fjernelse eller ændring af udstyr som er placeret af DASK i forbindelse med sikringsaftale.
  3. Hvis placeret udstyr ødelægges af kunden.
  4. Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb.
  5. Kunden standser aftalte betalinger.
  6. Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i likvidation.

 

Ved sprøjtebehandling mod insekter er det alene kundens eget ansvar at vægge, kantlister, paneler, skabe, borde, senge og andre steder, hvor der skal behandles – er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin m.v.
Dette af hensyn til væske, som måtte løbe ned og samle førnævnte smudspartikler i render på ovenstående steder.

DASK kan derfor ikke ansvarliggøres for render og lign. der skyldes skidt, nikotin m.v. på vægge, paneler og fodlister m.v.
Ligeledes kan der ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling hvis ikke kunden har udført afdækning efter behov, eller fjernet indbo som kan blive beskadiget inden behandling.
DASK kan ikke stilles ansvarlig, hvis lugtgener måtte fremkomme ved behandling.
Fjernelse af pulverpræparater samt div afdækning, tilintetgjort bo for hvepse eller lign. skal bortskaffes af kunden selv via almindelig dagrenovation. DASK bistår gerne med råd og vejledning til dette.

Fakturaer fremsendes pr. e-mail efter hver behandling/ bekæmpelse.

Betalingsbetingelser:

Virksomheder med CVR-nr. har betalingsbetingelser 14 dage. Medmindre andet er aftalt.

Private kunder har betalingsbetingelser 8 dage.

Betaling med frigørende virkning skal ske via bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på fakturaen.

 

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top