DASK.NU

Hjem » Skadedyr » Gnavere » Rotter

Rotter

Rottebekæmpelse  - Skadedyrsbekæmper

Rottebekæmpelse skal påbegyndes hurtigst muligt og altid anmeldes til kommunen, så snart der er mistanke om rotter.

Besøger du siden her som privatperson og har problemer med rotter, så kontakt din kommune (læs mere længere nede på siden).

Repræsenterer du en virksomhed eller kommune, og ønsker hjælp til rottebekæmpelse og/eller forebyggelse, tilbyder vi hos DASK rottebekæmpelse i hele landet.

Kontakt DASK ang. rottebekæmpelse her

 

Procedure for rottebekæmpelse

Hos DASK har vi følgende procedure for effektiv rottebekæmpelse:

 1. Anmeld rotterne til kommunen
 2. Sørg for effektiv bekæmpelse af rotterne
 3. Forebyg at rotterne kommer igen

Læs mere om de enkelte punkter nedenfor.

Rotter

Anmeld rotter til kommunen

Kommunal rottebekæmpelse betales via ejendomsskatten og er derfor gratis for private borgere. For virksomheder, særligt fødevareproduktion, kan der være lovkrav om forebyggelse, som ikke er dækket af ejendomsskatten.

Uanset hvad, skal fund af rotter eller mistanke herom altid meldes til kommunen.

Følg nedenstående link direkte til den side på Borger.dk, hvor du efter at have valgt kommune får den nødvendige information om hvor og hvordan du skal anmelde rotter i din kommune (åbner i nyt vindue):

Anmeld rotter (borger.dk)

Effektiv rottebekæmpelse

DASK er autoriseret rottebekæmper i hele Danmark og lever op til de krav, som stilles af de danske kommuner. Der kan være lokale variationer, men typisk er kravene til os som rottebekæmper, at vi er bekendt med og følger:

At DASK er autoriseret rottebekæmper, betyder at vores bekæmpere har bestået prøven efter fuldtendt R1-autorisationskursus hos Miljøstyrelsen. Autorisationerne fornyes som minimum hvert femte år. Du kan til enhver tid finde alle vores autorisationer udstedt efter 1. januar 2019 ved at søge på vores CVR-nummer i MAB (bemærk at mange af vores autorisationer i skrivende stund ikke kan findes i MAB, da de er udstedt før 1. januar 2019).

Vi kan desuden findes på Miljøstyrelsens liste over rottebekæmpelsesfirmaer (vi står som “DASK”).

Forebyggelse af rotter

Rotter forebygges primært ved at fjerne det de lever af og afskære adgangen til gode gemmesteder.

Et par generelle råd til rotteforebyggelse:

 • Fødevarer opbevares i tætlukkede metal- og glasbeholdere.
 • Fyld aldrig skraldespanden så meget op, at låget står på klem; det er som at holde døren åben til et supermarked for rotter.
 • Fodrer du dyr udenfor, bør foderet opbevares utilgængeligt for rotter og fodring foregå på en måde, hvor der ikke efterlades rester til rotterne.
 • Ryd op både ude og inde; pulterkamre med tæpper og puder er lige så gode gemmesteder som bunker af blade og haveaffald.
 • Rotter elsker at opholde sig ved jorden, hvor de kan grave sig ned; udsatte ting såsom frø, hønsehuse e.lign. kan med fordel opbevares over jordhøjde.
 • Luk kattelemmen og montér fejelister på dørene; rotter kan komme ind gennem huller på ned til 2 cm, ungerne er endnu mindre.
 • Rotter svømme gennem rør; vær særligt opmærksom på rør og ledninger som fører til åbninger i huset; riste i badeværelse/brygger, toiletter o.lign.
 • Rotter kan klatre i træer og hoppe op til 1 meter; placér så vidt muligt træer og buske med god afstand til tagrender og husmure.
 • Brug kun udluftningsriste i metal og kontrollér at de er monteret korrekt, lukker tæt og ikke er rustet igennem.

 

Dine pligter som borger

Som borger/virksomhed har du pligt til at “sikre og renholde ejendommen, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt”. Er du i tvivl om hvorledes du skal gribe denne opgave an, er du velkommen til at kontakte DASK. Som autoriseret rottebekæmper har vi stor erfaring med forebyggelse og vil ved tilbagevendende problemer også anbefale opsætning af vores alarmerede fælder, som automatisk giver besked, når der er gået en rotte i fælden.

Læs mere om ansvar og pligt ift. rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Læs mere om vores alarmsystem nedenfor.

Alarmsystem

Rottebekæmpelse kan gøres helt unødvendigt med den rigtige forebyggelse. Vores foretrukne våben til forebyggelse af rotter er fælder med automatisk alarm, som sender direkte besked til DASK når der er gået en rotte i fælden.

Ved at tage hårdt fat tidligt i forløbet, kan vi forhindre mange af de skader rotter medfører.

 

Kort om rotten som skadedyr

Rotter er skadedyr og kan være smittebærende med op til mange sygdomme af gangen, herunder Salmonellose og Weils. Sidstnævnte er dødelig for os mennesker, men heldigvis sjælden. De kan også medbringe andre skadedyr i form af flåter, lus og lopper.

Derudover kan rotten volde store skader på bygninger, inventar, fødevarer, elinstallationer, isolering, rørledninger og kloakrør. Mens selve rottebekæmpelsen måske udføres på kommunens regning, så er du selv økonomisk ansvarlig for skader på eksempelvis kloakrør på din matrikel.

Med vores overvågningssystem får vi en alarm, hvis der er gået rotter i de fælder vi sætter op. Det sparer din og vores ressourcer, at vi kun kører ud, når der er fangst, samt at du undgår unødvendigt store regninger, for udbedring af rotteskader på din ejendom.

 

Vil du vide mere om rotter?

Udover de mange henvisninger i teksten ovenfor, kunne du være interesseret i følgende:

Danske rottearter

I Danmark findes der to rottearter (størrelsesforholdet mellem de to billeder er ikke retvisende):

Brun rotte / Vandrerotte, Rattus Norvegicus
Brun rotte / Vandrerotte, Rattus Norvegicus
Sort rotte / Husrotte, Rattus Rattus
Sort rotte / Husrotte, Rattus Rattus

På billederne ovenfor har rotterne meget forskellige farver og er lette at kende fra hinanden, i naturen kan farverne variere i en sådan grad, at de er svære at kende fra hinanden. Den store forskel er i deres levevis.

 

Hvor lever rotter?

Den brune rotte foretrækker våde omgivelser som kloaker og fugtige kældre, mens den sorte går efter tørre miljøer såsom lofter og garager. Sammenlagt er der med andre ord nærmest intet miljø som er rottesikkert, så længe der er føde at finde.

 

Hvor længe lever rotter?

Rotter lever imellem et antal måneder og op mod 5 år. Deres levetid afhænger af arten. De mest udbredte rotter i Danmark er den brune rotte. De lever i ca. 2 år.

 

Hvordan ser rotter ud?

Rotter minder i sit udseende om mus, de er blot langt større. Den brune rotte, som er mest udbredt i Danmark, har brunlig pels og bliver op til 0,5 meter lang inkl. halen. Kroppens længde udgør ca. halvdelen, mens resten er hale.

 

Hvad spiser rotter?

Rotter spiser nærmest alt, hvad der kan være føde for dem. De er langt fra kræsne, og fylder maven med alt fra køkkenaffald, fuglefrø til småfordærvede fødevarer. Så længe der er næring i det, indtager de det. Og så længe de kender maden. Rotter husker godt, og foretrækker kendte fødevarer. Derfor kan det være vanskeligt at ramme dem med gift i fødevarer, da de vil være meget forsigtige med at afprøve nyt.

 

Hvor kommer rotter fra?

Den brune rotte lever gerne i kloakker og bygninger. Hvis leveforholdene er gunstige for rotten, lever de i kolonier. Den kan også grave gange under bygninger eller andre steder, hvor den gerne vil slå sig ned.

 

Hvad ved man, om man har fået rotter?

De første tegn på rotter kan være dens ekskrementer som er 1,5 – 2 cm lange og afrundet i begge ender – Tenformet. Rottens urinlugt er også et kendetegn da det lugter frygtelig dårligt, som kloak eller en svinestald. Det kan også være du kan høre deres kradsen i byggematerialer på loftet.

Du skal altid kontakte kommunen, hvis du har mistanke om rotter. Er der behov for yderligere professionel behandling, kan du kontakte DASK. Vi laver også bygningsgennemgange, så du kan undgå deres besøg fremadrettet.

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top