DASK.NU

Hjem » Skadedyr » Gnavere » Rotter » Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse

Rotter

Rottebekæmpelse skal påbegyndes hurtigst muligt og altid anmeldes til kommunen. Hos Dansk Skadedyrsbekæmpelse har vi følgende procedure for effektiv rottebekæmpelse:

  1. Anmeld rotterne til kommunen
  2. Sørg for effektiv bekæmpelse af rotterne
  3. Forebyg at rotterne kommer igen

Læs mere om de enkelte punkter i de følgende afsnit.

 

Anmeld rotter til kommunen

Kommunal rottebekæmpelse betales via ejendomsskatten og er derfor gratis for private borgere. For virksomheder, særligt fødevareproduktion, kan der være lovkrav om forebyggelse, som ikke er dækket af ejendomsskatten.

Uanset hvad, skal fund af rotter eller mistanke herom altid meldes til kommunen.

Følg nedenstående link direkte til den side på Borger.dk, hvor du efter at have valgt kommune får den nødvendige information om hvor og hvordan du skal anmelde rotter i din kommune (åbner i nyt vindue):

Anmeld rotter (borger.dk)

 

Effektiv rottebekæmpelse

Dansk Skadedyrskontrol er autoriseret rottebekæmper i hele Danmark og lever op til de krav, som stilles af de danske kommuner. Der kan være lokale variationer, men typisk er kravene til os som rottebekæmper, at vi er bekendt med og følger:

At Dansk Skadedyrskontrol er autoriseret rottebekæmper, betyder at vores bekæmpere har bestået prøven efter fuldtendt R1-autorisationskursus hos Miljøstyrelsen. Autorisationerne fornyes som minimum hvert femte år. Du kan til enhver tid finde alle vores autorisationer udstedt efter 1. januar 2019 ved at søge på vores CVR-nummer i MAB (bemærk at mange af vores autorisationer i skrivende stund ikke kan findes i MAB, da de er udstedt før 1. januar 2019).

Vi kan desuden findes på Miljøstyrelsens liste over rottebekæmpelsesfirmaer (vi står som “Dask.nu Aps”).

 

Forebyggelse af rotter

Rotter forebygges primært ved at fjerne det de lever af og afskære adgangen til gode gemmesteder.

Et par generelle råd, til rotteforebyggelse:

  • Fødevarer opbevares i tætlukkede metal- og glasbeholdere
  • Fodrer du dyr udenfor, bør foderet opbevares utilgængeligt for rotter og fodring foregå på en måde, hvor der ikke efterlades rester til rotterne
  • Ryd op både ude og inde; pulterkamre med tæpper og puder er lige så gode gemmesteder som bunker af blade og haveaffald
  • Rotter elsker at opholde sig ved jorden, hvor de kan grave sig ned; udsatte ting såsom frø, hønsehuse e.lign. kan med fordel opbevares over jordhøjde
  • Luk kattelemmen og montér fejelister på dørene; rotter kan komme ind gennem huller på ned til 2 cm, ungerne er endnu mindre
  • Rotter kan klatre, svømme og hoppe; vær særligt opmærksom på rør og ledninger som fører til åbninger i huset og husk at slå toiletbrættet ned

 

Dine pligter som borger

Som borger/virksomhed har du pligt til at “sikre og renholde ejendommen, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt”. Er du i tvivl om hvorledes du skal gribe denne opgave an, er du velkommen til at kontakte Dansk Skadedyrskontrol. Som autoriseret rottebekæmper har vi stor erfaring med forebyggelse og vil ved tilbagevendende problemer også anbefale opsætning af vores alarmerede fælder, som automatisk giver besked, når der er gået en rotte i fælden.

Læs mere om ansvar og pligt ift. rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Læs mere om vores alarmsystem nedenfor.

 

Alarmsystem

Rottebekæmpelse kan gøres helt unødvendigt med den rigtige forebyggelse. Vores foretrukne våben til forebyggelse af rotter er fælder med automatisk alarm, som sender direkte besked til Dansk Skadedyrskontrol, når der er gået en rotte i fælden.

Ved at tage hårdt fat tidligt i forløbet, kan vi forhindre mange af de skader rotter medfører.

 

Kort om rotten som skadedyr

Rotter er skadedyr og kan være smittebærende med op til mange sygdomme af gangen, herunder Salmonellose og Weils. Sidstnævnte er dødelig for os mennesker, men heldigvis sjælden. De kan også medbringe andre skadedyr i form af flåter, lus og lopper.

Derudover kan rotten volde store skader på bygninger, inventar, fødevarer, elinstallationer, isolering, rørledninger og kloakrør. Mens selve rottebekæmpelsen måske udføres på kommunens regning, så er du selv økonomisk ansvarlig for skader på eksempelvis kloakrør på din matrikel.

Med vores overvågningssystem får vi en alarm, hvis der er gået rotter i de fælder vi sætter op. Det sparer din og vores ressourcer, at vi kun kører ud, når der er fangst, samt at du undgår unødvendigt store regninger, for udbedring af rotteskader på din ejendom.

 

Vil du vide mere om rotter?

Udover de mange henvisninger i teksten ovenfor, kunne du være interesseret i følgende:

Alt efter omfang, ring for tilbud

Alt efter omfang, ring for tilbud

Måske er du også interreseret i…

ic_bugs_fixing

Læs mere om rotter

businessman-holding

Bekæmp selv rotter

document_to_sign

Fast serviceaftale

Vi hjælper

Private
Virksomheder
Skoler
Børnehaver
Boligselskaber
Hospitaler
Hoteller
Restauranter
Scroll to Top